Ön itt van most:Paróchus blog

Paróchus blog


Az egyházközség paróchusának gondolatai, elmélkedései, jegyzetei.

Személyes Pünkösd sticky icon

Pünkösd ünnepén a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Sokan úgy vélik, hogy ezen az ünnepen arról a régi eseményről emlékezünk meg, amikor Jézus Krisztus feltámadása után 50 nappal eljött a Szentlélek.

Annak idején minden úgy történt, ahogy az Üdvözítő mondta, ahogy a mennybemenetel ünnepi evangéliumában is elhangzik a készületre való felszólítás: „. . . Ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.” /Lk 24, 48/
Pünkösd ünnepe azonban a mi személyes pünkösdünk is, amikor mi is részesülünk a Lélek kegyelmeiből. Nem „emlékünnepet” tartunk csupán, mintha a Szentlélek nem áradna és nem alakítana bennünket folyamatosan, ha lelki életet élünk, nem egy hajdani esemény évenkénti felelevenítésére készülünk, hanem átadjuk magunkat, és sóvárogva várjuk, hogy részesei legyünk a „mennyei erőnek”.

Lépcsőfokok a böjtben

Megkezdődött a mai napon a böjti időszak, és ahogy Lépcsős Szent János nagy művében feltárja a lelki felemelkedés útját az üdvösség felé, úgy a „böjtnek” is vannak fokozatai, amelyek segítik a lelki gyarapodást. Érdekességként érdemes ezzel megismerkedni, hiszen Keleti Egyházunkban ezek a „fokozatok” ma is jelen vannak.

Gyógyszerkészítő Szent Anasztázia nagyvértanúnő emléke – December 22., A készület harmincnyolcadik napja

„Örvendj, Izajás, hallgasd az Úr igéjét! * Prófétálj Szűz Máriáról! * A bokor lángol, de az istenség fénylő tüzében el nem ég. * Készülj Betlehem, tárd ki kapudat, Éden, * bölcsek, induljatok, hogy megláthassátok a jászolban, pólyában lévő Üdvözítőt, * akit csillag jelzett a barlang fölött! * Ő az életadó Úr, * aki üdvözíti a mi emberi nemünket.” (Alkonyati zsolozsmán)

Nikodémiai Szent Julianna vértanúnő emléke – December 21., A készület harminchetedik napja

„Készülődj föl Betlehem: * mindnyájunk számára megnyílik az édenkert! * Ékesítsd föl magad, Efráta, * mert a barlangban az élet fája sarjad ki a Szűztől; hiszen az ő méhe szellemi paradicsommá válik, * melyben az isteni ültetvény díszlik, * melyről ha eszünk élni fogunk, * s nem halunk meg mint Ádám. * Krisztus születik, * hogy elesett képmását fölemelje.” (Tropár – Az előünnepé 4. hang)

A mi Urunk és Istenünk, az Üdvözítő Jézus Krisztus testben való születésének előünnepe és Isten-hordozó Szent Ignác fölszentelt vértanú emléke – December 20., A készület harminchatodik napja

„Tökéletes szeretet hatott át, * amikor megperzselte lelkedet a tüzes szeretet, legszentebb atya, * s arra ösztönzött, hogy az Uralkodóhoz siess. * Akkor ezeket a híres szavakat kiáltottad: * „A Teremtő gabonája vagyok, * vadállatok fogának kell megőrölnie, * hogy tiszta kenyérként jelenhessek meg az Ige, * a mi Istenünk előtt.” Esedezzél hozzá, * hogy világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket!” (Az alkonyati zsolozsmán)

Közelgő események

A Lexikonból

Az a templomi könyv, melyben a húsvéttól mindenszentek vasárnapjáig terjedő időszak énekei találhatók.