Paraklisz sticky icon

Az Istenszülő Szűz tiszteletére írt szertartások közül kettő terjedt el nálunk: a Paraklisz és az Akathisztosz. Mindkettőt búcsújárás alkalmával, illetve május és október hónapokban végezzük.
A Paraklisz kérő ájtatosság a boldogságos Szűz Máriához. Betegségben, bajban, szorongatott állapotban végzendő szertartás. A Keleti Egyház hagyománya szerint és a legősibb ránk maradt tipikon alapján augusztus 1-től 15-ig végzendő. Ezáltal a nyári böjti időszak sajátos imája.

Októberi és novemberi imaszándék: Imádság Hazánk, és a Magyar Katolikus Egyház vezetőiért

A Magyar Parlament épületében már bent van a Szent Korona, aminek kapcsán, ha nem is hiszik el sokan a parlament épületében ülésező politikusok, titokzatos módon jelen van a Magyarok Nagyasszonya, a Boldogságos Szűz, karján a kis Jézussal. Ott van még mögötte felsorakozva valamennyi Árpád-házi király, minden magyar szent, boldog és tiszteletre méltó igaz életű.
Közülük külön kiemelném Szent László királyunkat, kinek tiszteletére idén emlékévet hirdetett meg kormányunk nemzetpolitikai államtitkársága, a szent király trónra lépésének 940., szentéavatásának 825. évfordulója alkalmából.

Az Istenszülő oltalma

Október 1-je Szűz Mária oltalmának, mint a keresztények segítségének az ünnepe. Eredete 911-re nyúlik vissza, amikor az Istenszülő megszabadította Konstantinápolyt a szaracén ostromtól.

Hittanórák rendje

Szerdán (09.20.) délután 16.15-kor az elsőáldozásra készülőknek és az 5., 6. osztályosoknak lesz hittanja.
Szerdán 17 órakor a 7., 8., 9. évfolyamra járóknak lesz hittanórája.
Csütörtökön 16.15-kor kezdődik a hittan a 4. osztályosok számára.

Elkezdődtek a hittanórák

Ezen a héten (09.11-17.) elkezdődik a hittan oktatás. A tavalyi rendnek megfelelően alakulnak a csoportok és a foglalkozások időpontjai is. Minden gyermeket szeretettel várunk! A részleteket - mindig aktuálisan - megtalálják a honlapon.

Ünnepi Szent liturgia - Szűz Mária születése

Időpont: 
2017. Szeptember 8. - 17:00
Helyszín: 
Angolkisasszonyok iskolakápolnája, Eger, Kossuth Lajos út 8.

Ezen az ünnepen az Istenszülő világra jövetelére emlékezünk. Az idős, szentéletű házaspár, Joachim és Anna gyermekeként született a Megváltó édesanyja. Ez a nap legősibb ünnepeink közé tartozik.

Jézus ikon

Közelgő események

A Lexikonból

A hajnali zsolozsma második része. Alkotóelemei: Kilenc szentírási ének: óda (pl. Mózes, Izaiás, Dániel, Szűz Mária, Zakariás stb. magasztalóéneke)s az énekek gondolatainak költői körülírása. - A...